Menambah Halaman dalam kursus saya

Di halaman kursus yang baru anda buat

Langkah 1: Buka “penyuntingan kursus”

(T / N: jika anda sudah berada dalam mod penyuntingan, anda boleh melangkau langkah ini)

Langkah 2: Untuk menambahkan Halaman, klik senarai aktiviti dan sumber, satu pop-up akan muncul.

Senarai aktiviti dan sumber akan muncul, klik pada “Halaman” dan kemudian klik “Tambah”

Langkah 3: Isikan butiran halaman anda

Isi maklumat halaman anda dan tambahkan isi halaman anda. 

(Penampilan dan penampilan modul kursus ditetapkan secara lalai – Langkau bahagian ini) 

Untuk “Had Akses” dan “Penyelesaian Aktiviti”, sila rujuk ke Tetapan Kursus.

Langkah 4: Simpan

Pilih salah satu untuk “Simpan dan lanjutkan pengeditan” untuk terus menambahkan pertanyaan anda, atau “Simpan” untuk pergi ke layar berikutnya.