Menyusun semula kandungan kursus course contents

Kandungan anda dapat disusun semula dengan drag and drop.

Langkah 1: Hidupkan “Pengeditan kursus”

(T / N: jika anda sudah berada dalam mod penyuntingan, anda boleh melewati langkah ini)

Langkah 2: Klik pada anak panah silang dan tahan untuk menyusun semula kandungan anda dengan menyeret dan melepaskan anak panah ke tempat yang dikehendaki.