Penetapan kriteria Penyelesaian Kursus

Bergantung pada jenis aktiviti, terdapat syarat penyelesaian yang berbeza. Sebagai contoh, Halaman mungkin mempunyai syarat untuk memerlukan pandangan; Kuiz mungkin mempunyai syarat untuk memerlukan gred sementara Forum mungkin mempunyai syarat untuk memerlukan catatan / perbincangan / balasan.

Tetapan biasa untuk kebanyakan aktiviti yang dinilai. Terdapat tiga pilihan: 

  • Jangan menunjukkan selesai aktiviti – ini tidak akan menunjukkan tanda semak (tanda centang) di sebelah aktiviti
  • Pelajar dapat menandakan aktiviti tersebut secara manual sebagai selesai – pelajar menekan tanda centang (tandakan) untuk mengubahnya. (Catatan: mereka dapat melakukan ini walaupun tanpa melakukan aktiviti!) 
  • Tunjukkan aktiviti sebagai lengkap apabila syarat dipenuhi – kriteria penyelesaian yang dipilih mesti dipenuhi sebelum tanda semak (tandakan) akan berubah gaya 
Memerlukan pandangan 

Apabila pilihan ini dihidupkan, pelajar harus melihat aktiviti untuk menyelesaikannya. 

  • Dalam kebanyakan kes, mengklik pautan cukup untuk ‘melihat’ aktiviti tersebut. 
  • Anda biasanya tidak boleh menghidupkan keadaan ‘view’ jika anda mempunyai keperluan lain – ini membuat kerja tambahan untuk pelayan dan tidak mungkin pelajar dapat memenuhi syarat lain tanpa melihat aktiviti tersebut. 
Memerlukan gred 

Apabila pilihan ini dihidupkan, pelajar harus mendapatkan nilai aktiviti untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, kuiz akan ditandai sebagai selesai sebaik sahaja pengguna mengemukakannya. 

Tidak kira seberapa baik prestasi pelajar itu. Mendapatkan sebarang gred akan menandakan aktiviti selesai. 

Adalah mungkin untuk membezakan antara nilai ‘lulus’ dan ‘gagal’ sehingga aktiviti menjadi ‘selesai, lulus’ atau ‘selesai, tidak lulus’ dan bukan hanya ‘selesai’. Hasil ini menunjukkan ikon dan teks alternatif yang berbeza.