Tambahkan badges untuk kursus saya

Badge adalah kaedah yang baik untuk meraikan pencapaian dan menunjukkan kemajuan. Badge boleh diberikan berdasarkan pelbagai kriteria yang dipilih dan boleh dipaparkan di profil pengguna.

Badge

Di halaman kursus;

Langkah 1: Pergi ke halaman pengurusan

Klik pada ikon “Gear” di kanan atas halaman untuk pergi ke halaman “Pengurusan”

Langkah 2: Tatal ke bahagian Badge

Di halaman pengurusan tatal ke bawah ke bahagian Badge klik pada “Tambah badge baru”

Langkah 3: Isikan butiran badge.

Perincian Badge

Tambahkan nama dan keterangan dan muat naik Badge anda di sini.

Butiran penerbit

Sekiranya anda menambahkan nama guru di sini, nama tersebut akan muncul semasa lBadge dipaparkan. Alamat e-mel adalah pilihan.

Tamat Tempoh Badge

Tetapkan tarikh di sini sekiranya badge tidak lagi boleh diakses selepas tarikh tertentu. Biarkan ia tidak pernah sekiranya anda mahu lencana itu dipaparkan secara kekal.

Apabila tetapan disimpan, anda kemudian dibawa ke skrin Urus Badge di mana anda dapat menentukan kriteria pemberian Badge beserta maklumat pilihan lain.

Langkah 4: Klik Buat dan simpan

Langkah 5: Tetapkan kriteria

Kriteria

  • Untuk badge kursus, kriteria adalah: Isu manual mengikut peranan; penyelesaian kursus, penyelesaian aktiviti, badge yang dianugerahkan sebelumnya, dan kecekapan.
  • Semasa memilih penyempurnaan Manual mengikut peranan, anda boleh memilih peranan yang ingin anda berikan kepada badge, jadi sebagai contoh seorang guru boleh membenarkan seorang guru yang tidak menyunting memberikan badge dalam kursus tersebut.

Untuk badge diberikan untuk kursus atau penyelesaian aktiviti, penjejakan penyempurnaan mesti diaktifkan di laman web dan kursus.

Langkah 6: Mengaktifkan Akses

Setelah kriteria ditetapkan, anda akan dikembalikan ke skrin Urus badge di mana anda mesti “mengaktifkan akses” agar badge tersedia:

Apabila anda mengklik “Aktifkan” pop-up akan muncul – Klik teruskan

Badge anda kini tersedia untuk pelajar anda. Untuk mematikan Badge, klik pada butang “nyah-aktifkan akses”